жаргалант суманд мэргэжлийн уул уурхайн үйлчилгээ үзүүлдэг