усан үзмийн бутлуур болон чөлөөт төлөвлөгөө гаргадаг