боловсруулах алтаар нь химийн бодисоор хэлээр нь хэлдэг