эрчим хүчний балансыг нунтаглах эрчим хүчний хэрэглээ