баялгийн бутлах үйлдвэрт хаягдал түлшний хувь хэмжээ