германд үйлдвэрлэгчид гар утсан бутлуурыг суурилуулсан байна