какатын нойтон тээрэмдэх үйл явцын тоног төхөөрөмжийн үнэ