ил уурхайн болон гүйцэтгэх бизнесийн төлөвлөгөөний чулууг бутлах