бутлах үйлдвэрийн цахилгаан эрчим хүчний загвар үзүүлэлтүүд