зэсийн флотацийн үр ашгийг тооцоолох станцын зураг төсөл