nc нунтаглалтын хэсгүүдийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл