цахилгаан станцын нүүрсний үйлдвэрт аюулгүй байдал