угаах үйлдвэрт зориулж буглаа хийх бүх тоног төхөөрөмжүүд