нигери улсад ашигт малтмалын нөөцөөр барьцаалж хөрөнгө оруулах