хамгийн хямдхан анхан шатны бутлуурыг бий болгосон