төмрийн хүдрийн олборлолтын усны чанарт үзүүлэх нөлөөлөл