энэтхэгийн ханган нийлүүлэгч болон нийлүүлэгчдийг бутлах