эквтөмрийн хүдрийн үйлдвэрт хэрэглэдэг усны зарцуулалт