бөмбөгний овор хэмжээ нь бөмбөгний хэмжээс гэж юу вэ