олборлолтын үйл ажиллагаа ба байгаль орчинд нөлөөлөх байдал