тоосго үйлдвэрлэхэд ямар төрлийн нүүрс хэрэглэдэг вэ