нүүрс баяжуулах үйлдвэрийг боловсруулах үйл явцын тодорхойлолт