энэтхэгийн нүүрс олборлогч компаниудын үйлдвэрлэлийн дундаж харьцаа