уул уурхайн хөрөнгө оруулалт нь хятадын тоног төхөөрөмж авахыг хүссэн