орчин үеийн цагаан будааны жижиг үйлдвэрийг тооцоолох төслийн өртөг