зэсийн ил уурхайд шаардагдах тоног төхөөрөмжийн жагсаалтыг нээлттэй цутгах уул уурхайн жижиг хэмжээний жагсаалт