борлуулах машиныг гамшигийн нунтаглах машин ашиглаж байсан