алтны хүдрийн тоног төхөөрөмжөөс мөнгөн ус зайлуулах