шүршигчийг шүрших байгууламж дээр байрлуулах хэрэгтэй