дахин боловсруулсан шилэн материалаас гарган авсан