зардлын үр ашгийн дүн шинжилгээний нүүрсний уурхайн хаягдлын овоолго