төмрийн хүдрийн төслийн үйлдвэр тоног төхөөрөмжийн шаардлага