шилний үйлдвэрлэлийн хувьд алтны агуулахын элс нь сайн