ашигт малтмалын боловсруулалтын материалын балансын тэгшитгэл