ажлын бутлуур болон илрүүлэх тоног төхөөрөмжийн хамрах хүрээ