хяналтын болон багаж хэрэгслийн инженерийн угаалгын машины код