бага агуулгатай хүдрийг боловсруулж боловсруулах үйл явц нь төмрийн агууламжийг нэмэгдүүлдэг