хүнсний ногооны үр тарианы чулуун бутлуурт үзүүлэх нөлөө