энэтхэгийн уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл