хэрхэн бизнесийг бутлуурын чулуу болон мөнгөний хэрэгцээнд зориулж эхлэв