цементийн үйлдвэрлэлийн цахилгааны нэг шугамын диаграмм