зөвлөхүүд чулуун бутлуурын үйлдвэрүүдийг байгуулах