бутлуурын үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн тайлангийн формат