бутлах машин үйлдвэрлэгч зочид буудлын аж үйлдвэрт зориулсан