алсын удирдлагатай уурхайн тоног төхөөрөмжийн адал явдал