цементийн үйлдвэрлэлийн ажиллагааны гарын авлага нь араб emirates