бутлуурын үйлдвэрийг урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хөтөлбөр