бүтээгдэхүүнийг шохойн чулуугаар тэжээх цементийн үйлдвэрийн хэмжээ