хөдөлгөөнт цохилтот бутлуурыг замын барилгын ажилд ашиглаж байна