мэргэжлийн тоног төхөөрөмжийг цахилгааны кабелийг бутлах